Ingen andre sporstoffer har så liten margin mellom gunstig dose og skadelig dose, såkalt terapautisk bredde, som fluor. Jeg har derfor valgt å ta det med blant de giftige mineralene.

Virkning

 • Det er en allmenn oppfatning av fluorforbindelser gitr færre hull i tennene.
 • Det er foretatt et stort antall mislykkede dyreforsøk for å se om fluormangel kan medføre unormale tilstander i skjellettet.
 • Det er konstatert overhyppighet av kreft i områder hvor drikkevannet tilsettes fluor.

Mangeltilstander

 • Egentlige mangeltilstander er ikke kjent hos mennesker.
 • I industrilandene stiger konsentrasjonen av fluor i kroppen proporsjonalt med forurensingen.

Dagsdose

 • Det hersker stor uenighet blant ernæringsforskere om hvorvidt bruk av natriumflorid i tablettform eller i tannkrem til barn er helsefremmende eller skadelig. Før dette er avklart, bør tvilen komme helsen til gode, og det frarådes å gi barn natriumflorid. Ytterligere forkning må til for å avklare om andre fluorforbindelser er lettere å administrere uten risiko for forgiftning på lang sikt.

Overdosering

 • I enkelte områder av India og Kina, har jorden og vannet så høyt innhold av fluor at forgiftningssymptomer forekommer i store deler av befolkningen. Resultatet er sprø og svake knokler. På røntgenbilder ser disse knoklene tykkere ut, og av den grunn trakk man i årevis den feilaktige slutning at fluor styrker bena og at det kan brukes til behandling av benskjørhet.
 • I 1982 forbød retten i Illinois USA tilsetning av fluor i drikkevannet etter en markert stigning i antall tilfeller av barneleukemi (enkelte steder opp til 15%)
 • Universitetet i Tokyo rapporterte i 1984 om genetiske skader og kreftlignende forandringer i cellekulturer tilsatt natriumflorid i doser som tilvarer den vi gir barn i tablettform for å styrke tennene.

Forgiftningssymptomer

 • Akutte forgiftningssymptomer er sjeldne
 • Symptomer som generell svekkelse, diarè og manglende appetitt kan iakttas etter daglig bruk i mange år.
 • Snikende overdosering hos barn fører til ble, pigmentfattig ansiktshud som ikke sol, tynt og stritt hår, tidlig felling av melketenner, hyperaktivitet, dårlig immunforsvar (bronkitt og mellomørebetennelse), overvekt og eksem.

Jeg leser boka «Vitaminresvolusjonen» av lege Knut T. Flytlie nå om dagen, og kommer over veldig mange spennende og oppsiktsvekkende ting. Bl.a hvor mye som faktisk er rent helsefarlig og som staten allikevel ikke har satt en stopper for, og i enkte tilfeller til og med anbefaler at vi skal bruke. Som i dagen innlegg: FLUOR. Her er det t.o.m flere dokumenterte forhold på helseskade, og en stat i USA har nektet all tilsetning av dette giftige mineralet.

Boka til Flytlie kan kjøpes HER 🙂

Hovedbildet er hentet HERFRA