-Kan opphopning av kvikksølv være èn av årsakene til sykdommer som Alzheimer, ME, Fibromyalgi, ADHD, Angst og til og med Kreft? Daglig får vi i oss kvikksølv via vannet vi drikker, maten vi spiser, og enkelte steder luften vi puster inn. Viste du f.eks av Tunfisk inneholder kvikksølv? 

Ved kronisk forgiftning hoper kvikksølvet seg opp i nyrene, hjernen, øynene, leveren og skjoldkjertelen. Det forårsaker mangeartede sykdomsbilder som blodmangel, skjelvesyke (tremor mercurialkis), lavt stoffskifte, øyesykdommer (grå stær), psykiske problemer, leddsmerter. svekket håndkraft, during og prikking i armen og bein, hodepine, irritabilitet og økt slim- og spyttsekresjon. Det er imidlertid skadene på hjernen som er alvorligst. De er kjent fra giftkatastrofer i Japan (fisk) og Pakistan (korn).

 

Kvikksølv har mange alvorlige effekter

Kvikksølv forekommer som uorganiske og organiske kjemiske forbindelser. De organiske kvikksølvforbindelsene, som metylkvikksølv, er særlig giftige. Når kvikksølv frigjøres eller slippes ut i miljøet kan det omgjøres til metylkvikksølv. Deretter kan metylkvikksølvet tas opp i næringskjeden, hvor det akkumulerer og når høyere konsentrasjoner jo høyere opp i næringskjeden det kommer.

Mennesker eksponeres hovedsakelig for metylkvikksølv gjennom å spise forurenset fisk og skalldyr. I mange utviklingsland kan inhalering av kvikksølvdamp (uorganisk, elementært kvikksølv) i arbeidsmiljøet, for eksempel i tannhelsetjenesten eller i småskala gullutvinning, være en mer vanlig form for eksponering.

Kvikksølv og ulike kvikksølvforbindelser kan gi skade på mennesker og dyr. Inntak av og kontakt med ulike kvikksølvforbindelser kan gi alvorlig skade på nerve-, fordøyelses- og immunsystemet, samt på lunger, nyrer, hud og øyne. Selv eksponering for lave konsentrasjoner kan forårsake helseproblemer, og utgjør en trussel for foster og barns utvikling.

 

Jeg refererer nok en gang til Knut T. Flytlies bok «Vitaminrevolusjonen». Og nå skal vi snakke om Kvikksølv, og dets skadelige virkning på både helse og natur. Deler av denne informasjonen kommer fra boka til Flytlie, men det også er informasjon hentet fra både Miljøtatus.no og Den Danske Sølvboken.

 

KVIKKSØLV

Visste du at…

  • Kvikksølv er et metall som er flytende ved romtemperatut. Evnen til å endre omfang avhengig av trykk og temperatur, utnyttes i kvikksølvtermometere og -barometere.
  • Navnet stammer fra Aristoteles (gresk filosof, 384-322 f.Kr), som kalte det «kvikt sølv».
  • «The Mad Hatter» (Den gale hattemaker) i Lewis Carrolls berømte engelske, barnebok «Alice i Eventyrland» fra 1865er en god legemliggjøring av symptomene på kvikksølvforgiftning. Uro, skjelving, irritabilitet og psykiske problemer var typiske forgiftningssymptomer blant hattemakerne, som brukte kvikksølv til bearbeidingen av filt.
  • Siden middelalderen er det blitt brukt som medisin mot syfilis og inntil 1954 som narremedisin.
  • Det brukes i landbruket til bekjempelse av sopp, samt beising av korn.
  • Mikroorganisker omdanner uorganisk kvikksølv i forurenset vann til organisk, og dette hoper seg opp i næringskjedens fete fiskeslag.
  • Tannfyllingsmaterialet amalgam består av 50% kvikksølv og 59 % sølv, tinn og små mengder kobber og sink. Legeringen stammer fra 1895. Fra 1896 har en strøm av publikasjoner rettet søkelyset mot at tannplomber med amalgam kan ha negativ innvirkning på helsen. I 1939 påviste den tyske kjemikeren, Alfred Stock, økt kvikksølvbelastninghos folk med amalgamfyllinger og insisterte på at man snarest mulig måtte slutte å bruke legeringen.

 

Klassiske symptomer på kvikksølvforgiftning:

Somatiske:

* Lett blødende tannkjøtt (gingivitis)
* Løsnede tenner (paradontose)
* Blister og sår på munnen
* Herpes på lepper og kjønnsorganer
* Sopp i slimhinner (candida)
* Sår og hudeksemer (psoriasis)
* Metallsmak i munnen
* Økt spyttmengde
* Kronisk snue
* Kjevehule- og bihulebetennelse
* Irritert hals og slimhinner
* Trykk i magen – oppblåst i magen
* Uvel og utilpass av sult
* Appetittløshet
* Diaré og forstoppelse
* Uregelmessig hjerterytme
* Smerter i hjerteregionen
* For høyt eller evt. for lavt blodtrykk
* Lav kroppstemperatur
* Kretsløpsforstyrrelser, spesielt i hender og føtter
* Trette muskler
* Leddsmerter
* Hyppige urinveisinfeksjoner
* Litt kvikksølvutskillelse i urinen
* Belastet immunforsvar
* Allergi for mange matvarer
* Allergi for tannrestaureringsmaterialer
* Blir ofte syk – har ingen motstandskraft
* Mineral ubalanse

Neurologiske:

* Smerter, f.eks. i ansikt, nakke, rygg og ben
* Muskelsitringer
* Kramper
* Lammelser
* Hodepine
* Svimmelhet
* Øynene løper i vann
* Synsforstyrrelser – nærsynt, tåkesyn, tunnelsyn
* Hørselsforstyrrelser – susing og klapring (tinnitus)
* Spenninger i ansikts- og tyggemuskulaturen
* Isjiaslignende smerter

Psykiske:

* Tretthet i alle grader – til ekstrem tretthet
* Nedsatt intellekt
* Manglende konsentrasjonsevne
* Blir lett irritabel
* Dårlig korttidshukommelse
* Indre «ulyst» – orker ingen ting
* Trykk i hodet
* Vanskelig for å tåle kritikk
* Vanskelig for å se sammenhenger
* Meget tungt for å prøve noe nytt i arbeidet
* Rastløshet
* Inaktivitet
* Depresjon
* Angst
* Lav stresstoleranse
* Menneskeskyhet
* Søvnløshet

Kvikksølvforgiftning blir ofte feildiagnostisert, ofte som psykosomatiske lidelser man ikke vet årsaken til og blir samtidig symptombehandlet på feil måte.

Eksempel på feildiagnostisering:

* For høyt blodtrykk
* Hjertelidelser
* Epilepsi
* Psykiske lidelser
* Stress
* Parkinsons sykdom
* Multippel Sklerose, MS
* Amyotrofisk lateralsklerose, ALS
* Alzheimers sykdom
* Fibromyalgi
* Syns- og hørselsforstyrrelser
* Kronisk bihulebetennelse og andre kroniske betennelser
* Hypoglykemi (lavt blodsukker)
* Diabetes mellitus (sukkersyke)
* Allergier
* Hudproblemer
* Gikt
* B-12 vitaminmangel
* Kroniske tykktarmslidelser (mb.crohn

 

Amalgam – en miljøsykdom

Med anvendelse av amalgam forgifter vi først det «indre» miljøet, vår egen kropp, og deretter som avfall det «ytre» miljøet fra tannklinikker, gjennom avføringen og til sist ved kremering eller begravelsen.

Vi forgifter dermed vann og luft på vår jord og skader planter, avlinger, dyr og mennesker. Hvis kroppen utsettes for giftige stoffer fra f.eks. vann, mat, medisin, røyk og kvikksølvamalgam, så blir celler, organer og hele vår funksjon skadet.

Fra den danske ‘Sølvboken’ – ‘Er du forgiftet af dine tandfyldninger?’ av Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale, Danmark, 1993. ISBN 87-984-450-0-6.
Oversatt til norsk av Forbundet Tenner og Helse, etter tillatelse fra Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale.